Klassisk och Taktil massage

Klassisk och Taktil massage
Klassiska Massagens goda effekt


• Gör spända muskler mjuka och elastiska
• Ökar blodcirkulationen i musklerna
• Ökar lymfcirkulationen
• Stärker immunförsvaret
• Har en avslappnande effekt på kroppen
• Ger en djupare och lugnare andning
• Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
• Ger en ökad kroppskännedom
• Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar
• Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang
• Motverkar spänningar vid smärttillstånd
• Motverkar stress
• Har en lugnande effekt på nervsystemet
• Ökar vår koncentrationsförmåga
• Ökar kroppens allmänna välbefinnande


Taktil massage / Taktipro* (Taktil betyder beröra)
• Ökad vakenhet och intresse för omvärlden
• Ökan förmåga till kommunikation
• Stärkt kroppsuppfattning
• Minskad aggressivitet och självdestruktivitet
• Förbättrad mag- och tarmfunktion
• Minskad medicinering
• Avslappning
• Lugn och ro
• Bättre sömn
• Lindring av smärta
• Befrämjar läkning
• Stärkt självkänsla
• Återhämtning
• Ökat välbefinnande
• Höjd livskvalité

Taktipro aktiverar det parasympatiska nervsystemet med alla dessa goda effekter

Tillbaka till menyn

© 2012 Harmoni & Livskraft

Skicka ett mejl här!