Elektrolytisk detox

KLASSISK HOMEOPATI

Vad är homeopati och hur fungerar det?
Homeopati är en energimedicin som ser till hela människan eller djuret. Det homeopatiska medlet triggar igång immunförsvaret och hjälper kroppen att självläka. Läkningen sker inifrån och ut samt uppifrån och ner.

Behandlingen är individuellt anpassad utefter varje persons behov. Homeopatiska medel ger inga biverkningar, men däremot är det vanligt med så kallade förstförsämringar när immunförsvaret börjar arbeta för att läka. Homeopati utgår från likhetslagen “lika botar lika”. Ett ämne som kan framkalla vissa symtom hos en frisk människa, kan bota en sjuk med liknande symtom.

Homeopati är ingen quickfix. Läkning sker i takt med vad patientens immunförsvar klarar av. Läkningen sker på djupet till varaktig bot. Eftersom immunförsvaret triggar igång kroppens självläkningsförmåga, läks grundorsaken till sjukdomen/obalansen ut. Läkekonsten är miljövänlig och medlen är utvunna ur naturen.Vid första besöket/samtalet tas en fullständig anamnes. Det innebär att homeopaten ställer en hel del frågor om din sjukdomshistoria, känsligheter, sug, beteenden och rädslor m.m. för att göra en kartläggning. Utifrån din berättelse väljer sedan homeopaten ett enda medel som bäst motsvarar just din sjukdomsbild. Räkna med att första samtalet tar mellan 1-2 timmar.4-6 veckor efter avslutad kur, är det dags för en uppföljning. Där går vi igenom vad som hänt eller förändrats sedan intag av medlet. Besöket/samtalet tar omkring 45 minuter. Vid kroniska besvär får man räkna med att läkning tar flera månader upptill några år. Vid akuta eller kortvariga besvär går det mycket snabbare. Uppföljning sker då tidigare.

Hur snabbt sker läkningen med homeopati?

Här berättar Stefan Whilde utifrån sin långa erfarenhet som klassisk homeopat https://stefanwhilde.se/2020/10/28/hur-snabbt-sker-lakningen-med-homeopati/

Tillbaka till menyn

© 2012 Harmoni & Livskraft

Skicka ett mejl här!