Ekologisk Lymfdränage massage

Ekologisk Lymfdränage

För tillfället är denna behandling ej tillgänglig

Lymfbanorna är kroppens avloppssystem, de "städar bort" vätska och slaggprodukter samt hjälper kroppen att hållaett jämnt näringsflöde.

Lymfans flöde kan bli för långsamt på grund av ohälsa, medicin, stress, rökning, dåliga matvanor, för lite motion, förmycket stillasittande eller stillastående och att man dricker för lite rent vatten.

Det är också vanligt med lokala problem, ödem efter operationer. Till exempel att man har opererat bort lymfkärl iarmhålan i samband med bröstcanceroperationer, vilket kan leda till sämre cirkulation och svullnader av armarna.

Hur går det till?
Genom masserande, pumpande rörelser stimulerar lymfdränage massagen motoriken i lymfbanorna så att detpumpas fram lymfvätska snabbare samt det kan lösa upp lymfstockningar i vävnaderna, vilket ger en friskare ochsmidigare vävnad. Lymfdränage massage kan göra att vätska och slagg förs bort. Efter behandlingen brukar mankunna se reducering av omfånget. Eftersom lymfsystemet hjälper till att föra bort slaggprodukter och gifter frånkroppen kan därmed lymfdränagemassagen bidra till en detox/ avgiftning och förbättrad hälsa, men också tillkosmetiska förbättringar som smalare armar, ben, kropp och minskande celluliter.
Vad hjälper behandlingen för?
- Transportera överskott av vatten och upplösta ämnen från vävnadsvätskan till blodet.
- Muskelspänningar släpper
- Sömnproblem minskar
- Celluliter och slapp hud minskar
- Stresshormonet kortisol minskar
- Blodcirkulationen ökar
- Ödem minskar.
- Bekämpar infektioner.
Enbart massagen har stor positiv verkan på kroppen. Tillsätts dessutom rätt ekologiska eteriska oljor somstimulerar cirkulation och avgiftning i behandlingen märker vi av snabbare resultat och friskare kunder. Kundernakan även köpa med sig eteriska oljorna hem för hembehandling mellan massagerna.Flera behandlingar rekommenderas att köpas som kur för en längre verkan och optimalare resultat.
3 behandlingar/vecka är att rekommendera i början om kunden har stora problem.

Tillbaka till menyn


� 2012 Harmoni & Livskraft

Skicka ett mejl h�r!

www.2013replicawatch.co.uk
www.hublotreplicauk.co.uk
www.kingsroadtyres.co.uk/Bin.aspx