Handmassage

Välkommen!

HÄLSA / FRISKVÅRD OCH MASSAGE
Hos mig kan Du få hjälp med redan uppkomna problem och att förebygga så inga nya tillkommer. Behandlar allt från inflammationer, infektioner, allergi och eksem till svårare sjukdomar. Genom olika sorters behandlingar som du kan läsa mer om härKlassisk Homeopati


Homeopati är energi. Med hjälp av homeopatiska läkemedel kan vi återställa energi och obalanser i kroppen och på så sätt uppnå hälsa.Har du besvär/allergi, så kan homeopati hjälpa dig. För bokning av konsultation, mejla mig på harmonilivskraft@live.se Du är såklart välkommen att mejla även för andra besvär. I homeopatin jobbar vi på djupet med att höja ditt immunförsvar, så att du ska bli mer motståndskraftig, på både det fysiska och mentala planet.


Varför just Hälsa och Friskvård?


I dagens samhälle där vi lever ett allt stressigare liv, där vi inte ser till att ta hand om oss själva som vi borde ger oss olika problem, kroppen säger till slut ifrån genom att ge oss symtom av olika slag. Vi vet att om vi äter bättre och motionerar så mår vi b̈́ättre.

Förebygga, underhålla och självläka


Om det redan gått så långt att problem uppstått så finns det råd och behandling att få. Människokroppen är fantastisk och kan bli frisk och stark av sin egen inneboende självläkande förmåga, om hon bara får de rätta resurserna. Så genom att aktivera kroppens inneboende resurser och förstärka det friska i kroppen, så minskar vi framtida eventuella sjukdomssymptom. I kroppen finns ett system av biologiska slutna kretsar som är en mycket viktig transportmekanism vid läkning av kroppsliga problem. Genom att föra in livsenergi i kroppen och vitalisera cellfunktionen så påverkas de inre organen och övriga kroppen positivt. Detta påskyndar och underlättar kroppens egna förmågor att läka sig själv.

Ann Alexandersson Ann Alexandersson

© 2012 Harmoni & Livskraft

Skicka ett mejl här!